Departamento C01

Campus de Vigo


Facultade de Bioloxía

Grao en Bioloxía
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V02G030V01101 Evolución Megías Pacheco, Manuel 1c 6
V02G030V01203 Técnicas básicas de laboratorio de Miguel Villegas, Encarnación
Longo González, Elisa
2c 9
V02G030V01303 Citoloxía e histoloxía animal e vexetal I Alvarez Otero, Rosa
Megías Pacheco, Manuel
Pombal Diego, Manuel Angel
1c 6
V02G030V01304 Microbioloxía I García Fraga, Belén
Longo González, Elisa
López Seijas, Jacobo
1c 6
V02G030V01403 Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II de Miguel Villegas, Encarnación
Molist García, Pilar
Pombal Diego, Manuel Angel
2c 6
V02G030V01502 Fisioloxía animal I Alfonso Pallarés, Miguel
Lamas Castro, José Antonio
1c 6
V02G030V01504 Técnicas avanzadas en bioloxía Alvarez Otero, Rosa
de Miguel Villegas, Encarnación
1c 6
V02G030V01602 Fisioloxía animal II Lamas Castro, José Antonio
Miguez Miramontes, Jesús M.
Soengas Fernández, Jose Luís
2c 6
V02G030V01604 Inmunoloxía e parasitoloxía Arias Fernández, Cristina 2c 6
V02G030V01605 Microbioloxía II Combarro Combarro, Pilar 2c 6
V02G030V01901 Análise e diagnose agroalimentaria Combarro Combarro, Pilar
Iglesias Blanco, Raul
1c 6
V02G030V01903 Análise e diagnose clínica Ferreira Lago, Lilian Rosana
Iglesias Blanco, Raul
Longo González, Elisa
1c 6
V02G030V01906 Contaminación Combarro Combarro, Pilar 1c 6
V02G030V01907 Produción animal Arias Fernández, Cristina
Miguez Miramontes, Jesús M.
Soengas Fernández, Jose Luís
1c 6
V02G030V01908 Produción microbiana García Fraga, Belén
Sieiro Vázquez, Carmen
1c 6
V02G030V01801 Redacción e execución de proxectos Arias Fernández, Cristina 2c 6
V02G030V01991 Traballo de Fin de Grao Miguez Miramontes, Jesús M. 2c 18
Máster Universitario en Acuicultura
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V02-M102101 Fisioloxía dos animais acuícolas cultivables López Patiño, Marcos A.
Miguez Miramontes, Jesús M.
Soengas Fernández, Jose Luís
1c 6
V02-M102106 Patoloxía, prevención e control García Estevez, José Manuel 1c 3
V02-M102207 Enfermidades en invertebrados García Estevez, José Manuel 2c 3
V02-M102208 Enfermidades en peixes Iglesias Blanco, Raúl
Pérez Nieto, Teresa
2c 3
V02-M102303 Iniciación á investigación García Estevez, José Manuel
Iglesias Blanco, Raúl
López Patiño, Marcos A.
Miguez Miramontes, Jesús M.
Pérez Nieto, Teresa
Soengas Fernández, Jose Luís
1c 24
Máster Universitario en Bioloxía Mariña
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V02M098V01106 Fisioloxía de Organismos Mariños López Patiño, Marcos Antonio
Miguez Miramontes, Jesús M.
Soengas Fernández, Jose Luís
1c 6
V02M098V01108 Técnicas de Estudo de Organismos Mariños Molist García, Pilar 1c 3
V02M098V01204 Bioloxía da Conservación García Estévez, José Manuel 2c 3
V02M098V01209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca Iglesias Blanco, Raul 2c 3
V02M098V01212 Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños Alvarez Otero, Rosa
de Miguel Villegas, Encarnación
2c 3
V02M098V01301 Prácticas Externas Iglesias Blanco, Raul
Pérez Nieto, María Teresa
2c 18
Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V02M074V01101 Enxeñaría Xenética e Transxénese Sieiro Vázquez, Carmen 1c 4.5
V02M074V01105 Biotecnoloxía Industrial Sieiro Vázquez, Carmen 1c 6
Master in Biological Sciences
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V02-M123204 Reproductive and Developmental Biology Megías Pacheco, Manuel 2c 6
Máster Universitario en Neurociencia
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V02M099V01104 Fisioloxía do Sistema Nervioso Alfonso Pallarés, Miguel 1c 4
V02M099V01218 Técnicas Neuroanatómicas Alvarez Otero, Rosa 2c 3
V02M099V01219 Canles Iónicos e Comportamento Neuronal.
Introducción a las Canlepatías.
Lamas Castro, José Antonio 2c 3
V02M099V01223 Traballo Fin De Máster Lamas Castro, José Antonio An 19

Facultade de Ciencias do Mar

Grao en Ciencias do Mar
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V10G060V01101 Bioloxía I de Miguel Villegas, Encarnación 1c 6
V10G060V01404 Principios de microbioloxía mariña García Fraga, Belén
Pérez Nieto, María Teresa
2c 6
V10G060V01501 Fisioloxía de organismos mariños López Patiño, Marcos Antonio 1c 6
V10G060V01906 Parasitoloxía e microbioloxía mariña García Estévez, José Manuel
Longo González, Elisa
Pérez Nieto, María Teresa
2c 6

Escola de Enxeñaría Industrial

Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V04M046V01102 Caracterización e Clasificación de Contaminantes en
Residuos Industriais
Pérez Álvarez, María José 1c 4.5
Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
V04M112V01105 Hixiene Industrial Pérez Álvarez, María José 1c 4.5

Campus de Pontevedra


Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P02G050V01101 Anatomía: Anatomía humana para o movemiento Diz Gómez, José Carlos
Padín Iruegas, María Elena
1c 6
P02G050V01104 Fisioloxía do exercicio I González Matías, Lucas C. 1c 6
P02G050V01201 Anatomía e kinesioloxía humana Diz Gómez, José Carlos
Padín Iruegas, María Elena
2c 6

Facultade de Fisioterapia

Grao en Fisioterapia
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
P05G170V01101 Anatomía humana Padín Iruegas, María Elena 1c 9
P05G170V01102 Bioquímica e biofísica Durán Barbosa, Rafael
Ferreira Lago, Lilian Rosana
1c 6
P05G170V01103 Fisioloxía humana Durán Barbosa, Rafael
Ferreira Lago, Lilian Rosana
1c 9
P05G170V01104 Fundamentos de fisioterapia Novoa Castro, Borja 1c 6
P05G170V01201 Afeccións medicoquirúrxicas Maceiras García, Lourdes
Magdalena López, Carlos J.
2c 9
P05G170V01202 Movemento funcional en fisioterapia Gutierrez Nieto, Manuel
Soto González, María Mercedes
2c 9
P05G170V01204 Valoración en fisioterapia Abalo Nuñez, Rocío
Gonzalez Norés, José Carlos
González Represas, Alicia
2c 6
P05G170V01301 Afeccións quirúrxicas Magdalena López, Carlos J. 1c 6
P05G170V01302 Afeccións médicas Maceiras García, Lourdes 1c 6
P05G170V01303 Cinesiterapia González Represas, Alicia 2c 9
P05G170V01304 Fisioterapia xeral González Dopazo, Lois
Machado de Oliveira, Iris
Rodríguez Fuentes, Gustavo
1c 9
P05G170V01401 Electroterapia e ultrasonoterapia Machado de Oliveira, Iris
Rodríguez Fuentes, Gustavo
2c 6
P05G170V01402 Fisioterapia manipulativa articular Gutierrez Nieto, Manuel 2c 9
P05G170V01403 Radioloxía García Pomar, Dionisio 2c 6
P05G170V01404 Saúde pública e fisioterapia comunitaria Maceiras García, Lourdes
Novoa Castro, Borja
2c 9
P05G170V01501 Fisioterapia neurolóxica e especial Gonzalez Norés, José Carlos 1c 9
P05G170V01502 Fisioterapia respiratoria e masoterapia especial Lantarón Caeiro, Eva María
Soto González, María Mercedes
1c 9
P05G170V01902 Fisioterapia ergonómica Novoa Castro, Borja 1c 6
P05G170V01903 Fisioterapia na discapacidade e na dependencia Iglesias Santos, Rosa 1c 6
P05G170V01905 Rehabilitación cardíaca González Represas, Alicia 1c 6
P05G170V01906 Fisioterapia en especialidades clínicas I González Dopazo, Lois 2c 9
P05G170V01907 Fisioterapia en especialidades clínicas II Abalo Nuñez, Rocío
Pazos Rosales, José Manuel
2c 9
P05G170V01908 Farmacoloxía Maceiras García, Lourdes 2c 6
P05G170V01909 Fisioterapia en ginecoloxía e obstetricia Gutierrez Nieto, Manuel
Soto González, María Mercedes
2c 6
P05G170V01910 Fisioterapia en deporte e en actividade física González Dopazo, Lois
Iglesias Santos, Rosa
Novoa Castro, Borja
2c 6
P05G170V01911 Fisioterapia no linfedema Lantarón Caeiro, Eva María 2c 6
P05G170V01912 Pilates aplicado en fisioterapia Machado de Oliveira, Iris
Rodríguez Fuentes, Gustavo
2c 6
P05G170V01701 Metodoloxía da investigación en ciencias da saúde González Represas, Alicia 1c 9
P05G170V01801 Prácticas externas: Estancias clínicas González Dopazo, Lois
Gutierrez Nieto, Manuel
Lantarón Caeiro, Eva María
Pazos Rosales, José Manuel
An 42

Campus de Ourense


Facultade de Ciencias

Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O01G040V01403 Microbioloxía Carballo Rodriguez, Julia
Pérez Alvarez, María José
2c 6
O01G040V01502 Microbioloxía industrial alimentaria Rodríguez López, Luís Alfonso 1c 6
O01G040V01602 Hixiene alimentaria Carballo Rodriguez, Julia 2c 6
Grao en Ciencias Ambientais
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O01G260V01401 Microbioloxía Carballo Rodriguez, Julia
Pérez Alvarez, María José
2c 6
O01G260V01910 Xestión e conservación da auga Rodríguez López, Luís Alfonso 2c 6
Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O01M142V01202 Selección e Aplicación de Microorganismos para uso
Tecnolóxico
Carballo Rodriguez, Julia
Pérez Alvarez, María José
2c 3
O01M142V01204 Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento Rodríguez López, Luís Alfonso 2c 3
Máster Universitario en Nutrición
Código Materia Profesor Curso Cuadr. ECTS
O01M139V01105 Endocrinoloxía Básica e Clínica Diz Chaves, Yolanda M.
Mallo Ferrer, Federico
1c 5
O01M139V01106 Metabolismo e a súa Patoloxía Mallo Ferrer, Federico 1c 5
O01M139V01107 Neuroendocrinoloxía Diz Chaves, Yolanda M.
González Matías, Lucas C.
Mallo Ferrer, Federico
Míguez Miramontes, Jesús M.
Vigo Gago, Eva María
1c 5
O01M139V01109 Nutrición Humana De Miguel Villegas, Encarnación
Lamas Castro, José Antonio
Mallo Ferrer, Federico
1c 6
O01M139V01111 Manipulación de Alimentos Carballo Rodríguez, Julia
Pérez Álvarez, María José
Rodríguez López, Luis Alfonso
2c 3
O01M139V01202 Nutrición Clínica Magdalena López, Carlos J. 2c 6
O01M139V01203 Dietoterapia Magdalena López, Carlos J. 2c 4.5