Departamento C01

Inmunoloxía (IN1)


Membros do Grupo de Inmunoloxía
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
de Miguel Villegas, Encarnación PTU Si TC 050 986 812 388

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Nanomediciña: Aplicación das nanoestructuras no campo da biomediciña.
 • Acuicultura: Deseño de técnicas inmunolóxicas para detectar a presenza de diferentes organismos mariños e toxinas mariñas.
 • Vacinas: Desenvolvemento de novas vacinas en colaboración cos grupos de deseño de prototipos de nanoestructuras.
 • Inmunoterapia: Desenvolvemento de anticorpos monoclonais totalmente humanos dirixido ás células humanas que poderían ser útiles en terapia humana.

Visitar web do grupo IN1

Neurobioloxía da Lamprea - NEUROLAM (BC2)


Membros do grupo NEUROLAM
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Pombal Diego, Manuel Angel PTU Si TC 050 986 812 390
Megías Pacheco, Manuel PTU Si TC 050 986 812 560
Molist García, Pilar PTU Si TC 050 986 812 389

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Organización segmentaria e desenvolvemento do sistema nervioso central (SNC) de vertebrados.
 • Vías implicadas no control do movemento.
 • Principais vías de conexión nerviosa.
 • Organización e desenvolvemento do sistema olfatorio en vertebrados.

Visitar web do grupo BC2

Visitar Web do Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal

Laboratorio de Neuroquímica (CI8)


Membros do Laboratorio de Neuroquímica
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Alfonso Pallarés, Miguel PTU Si TC 410 986 812 391
Durán Barbosa, Rafael PTU Si TC 410 986 812 392
Ferreira Lago, Lilian Rosana PCD Si TC 410 986 801 762

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Efectos neuroquímicos de contaminantes ambientais.
 • Efectos neuroquímicos de biotoxinas.
 • Efectos neuroquímicos de contaminantes alimentarios.

Visitar web do grupo CI8

Fisioloxía de Peixes e a súa aplicación en Acuicultura (FB2)


Membros del Grupo de Fisioloxía de Peixes e a súa aplicación en Acuicultura (FB2)
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Soengas Fernández, Jose Luís CU Si TC 410 986 812 564
Alvarez Otero, Rosa PTU Si TC 050 986 812 387
López Patiño, Marcos Antonio PCD Si TC 410 986 812 564
Miguez Miramontes, Jesús M. PTU Si TC 410 986 812 386
Ceinos Caride, Rosa María CP-XDG Si TC 410 986 812 386
Conde Sieira, Marta CP-XDG Si TC 410 986 812 564
Hernández Pérez, Juan Doctorando - TC 410 986 812 386
Librán Pérez, Marta BFPI - TC 410 986 812 564
Naderi, Fatemeh Doctorando - TC 410 986 812 386
Otero Rodiño, Cristina BFPI - TC 410 986 812 564
Velasco Rubial, Cristina Doctorando - TC 410 986 812 564

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Control da inxesta de alimento en peixes por factores metabólicos, neuroendocrinos e ambientais.
 • Mecanismos sensores de nutrintes e metabolismo enerxético en peixes.
 • Interacción entre os mecanismos de control da inxesta en peixes e a resposta ao estrés.
 • Fisioloxía do órgano pineal e da melatonina.
 • Ritmicidade diaria e estacional en peixes. mecanismos moleculares do reloxo circadiano.
 • O eixo hipotálamo-hipófisis-interrenal e a resposta ao estrés en peixes.

Visitar web do grupo FB2

Laboratorio de Neurociencia (FB3/A)


Membros do Grupo Laboratorio de Neurociencia
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Lamas Castro, José Antonio PTU Si TC 410 986 812 563

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Canles iónicos e excitabilidade neuronal.
 • Propiedades electrofisiolóxicas das canles de potasio de dobre dominio de poro en neuronas do sistema nervioso autónomo.
 • Canles de potasio de doble dominio de poro en hipocampo e corteza entorrinal. Papel na epilepsia.
 • Farmacoloxía de canles iónicos relacionados co potencial de reposo e o comportamento neuronal.

Visitar web do grupo FB3/A

Laboratorio de Endocrinoloxía - LabEndo (FB3/B)


Membros do Grupo LabEndo
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Mallo Ferrer, Federico CU Si TC 410 986 812 393
Diz Chaves, Yolanda Investigadora Si TC 410 986 812 393
González Matías, Lucas C. PCD Si TC 410 986 812 393
González Núñez, María Investigadora Si TC 410 986 812 393
Magdalena López, Carlos J. A3-P5 Si TP 090 986 801 769
Vigo Gago, Eva Mª Investigadora Si TC 410 986 812 393
Fandiño Gómez, Juan Doctorando Si TC 410 986 812 393
Neri Fernández, Carmen Doctoranda Si TC 410 986 812 393
Ogando Berea, Hugo Doctorando Si TC 410 986 812 393
Outeiriño Iglesias, Veronica Doctoranda Si TC 410 986 812 393

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Incretinas (Sistema reproductor / Control metabólico, diabesidade / Pulmón e cardiovascular).
 • Nutrición e deporte.
 • Endocrinoloxía clínica.

Fisioterapia (FS1)


Membros do Grupo de Fisioterapia
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Gutierrez Nieto, Manuel PTU Si TC 413 986 801 796

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Efectos e mecanismos de funcionamiento dos fármacos e outras sustancias en neuronas.

Mediciña e Saúde Pública (MP1)


Membros do grupo Mediciña e Saúde Pública
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Maceiras García, Lourdes PCD Si TC 615 986 801 750
García Pomar, Dionisio CEU Si TP 770 986 801 770
Martín Villa, Alicia Doctoranda Si TC 615 -
Macz Pop, Ludwing N. Doctorando Si TP 615 -
Poza Magdalena, Mª Olga Doctoranda Si TP 615 -

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Método epidemiolóxico.
 • Diagnose de Saúde.
 • Problemas de Saúde ligados aos estilos de vida, idade e/ou medio ambiente.
 • Promoción da saúde e educación para a saúde. cidades saudables. escolas saudables. hospitais saudables.
 • Radioloxía. Mediciña Nuclear. Protección Radiolóxica.
 • Enquisas de: coñecementos, creenzas, opinións, actitudes, hábitos, necesidades, expectativas, satisfacción... sobre a saúde e os servizos sanitarios.
 • Xestión sanitaria, avaliación da calidade dos servizos socio-sanitarios.
 • Bioética.

Visitar web do grupo MP1

Biorecursos (BR)


Membros do Grupo de Biorecursos
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Sieiro Vázquez, Carmen CU Si TC 630 986 812 639
Fernández Dasilva, Abigail Doctoranda Si TC 630 986 812 639
García Fraga, Belén CPRE-XDG Si TC 630 986 812 639
López Seijas, Jacobo CPRE-UVi Si TC 630 986 812 639

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Aillamento, identificación e tipado (bioquímica e molecular) de microorganismos de interese biotecnolóxico.
 • Selección e mellora xenética de novos microorganismos (bacterias e levaduras) de interese para procesos industriais.
 • Búsqueda, caracterización e mellora de novos microorganismos para a produción de enzimas (quitinasas, pectinasas, proteasas) de interese para a industria de produción de alimentos (enolóxica e láctea), para o reciclado e/ou revalorización de residuos (quitina, pectinas) e con aplicacións ambientais.
 • Optimización de procesos para a industria dos alimentos e mellora da calidade e as características organolépticas (aromas, cor, sabor) mediante novas enzimas microbianas.
 • Búsqueda, desenvolvemento e produción de novas sustancias bioactivas, producidas por microorganismos, con actividade antimicrobiana.

Microbioloxía e Parasitoloxía (MB4)


Membros do Grupo de Microbioloxía e Parasitoloxía
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Pérez Nieto, María Teresa PTU Si TC 630 986 812 398
Rodríguez López, Luís Alfonso PTU Si TC 630 988 387 006
Carballo Rodriguez, Julia PTU Si TC 630 988 387 068
Farto Seguín, Rosa María Investigadora Si TC 630 986 812 398
Pérez Alvarez, María José PTU Si TC 630 988 387 093
Pombar Gómez, Ariana BFPI - TC 630 988 387 006
Rivera Fernández, Leticia Doctoranda - TC 630 986 812 398
Sieiro Gallardo, Carmen BFPI - TC 630 988 387 006
García Estévez, José Manuel PTU Si TC 660 986 812 394
Iglesias Blanco, Raul PTU Si TC 660 986 812 394
Arias Fernández, Cristina CU Si TC 660 986 812 565
García García, Nuria BFPU - TP 660 986 812 394
Sixto Ruiz, Marta BC - TP 660 986 812 394

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Microbioloxía e Parasitoloxía de augas, alimentos e medio ambiente: (Control da calidade microbiolóxica | Estudos de diversidade e poboacións microbianas | Avaliación de novos métodos de hixienización | Novas técnicas de diagnose | Detección de parásitos de transmisión hídrica e alimentaria | Análise da eficacia de novos tratamentos físicos e químicos anti-Cryptosporidium | Parásitos de fauna salvaxe e conservación da biodiversidade | Estudo de alérxenos parasitarios).
 • Microbioloxía e Parasitoloxía en acuicultura e helicicultura: (Prevención e control das infeccións bacterianas | Bloqueo do quorum sensing | Identificación de mecanismos de patoxenicidade bacteriana | Probióticos en acuicultura | Diagnose e control de enfermidades parasitarias | Desenvolvemento e aplicación de técnicas de inmunodiagnose de patóxenos de peixes).
 • Biopelículas: Análise e control da formación e eliminación de biopelículas.

HealthyFit (HI22)


Membros do grupo HealthyFit
Nome Cat. Dr. Ad. Área Tfno. Email
Rodríguez Fuentes, Gustavo PTU Si TC 413 986 801 766
Machado de Oliveira, Iris PAD Si TC 413 986 801 771
Mollinedo Cardalda, Irimia Doctoranda Si TC 413 986 801 766

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN:

 • Actividade Física, Saúde e Terceira Idade.
 • Rendemento vs saúde.
 • Calidade, saúde, Servizos Públicos Deportivos.
 • Natación e actividades acuáticas.
 • Uso da Fisioterapia e o método Pilates coma medida terapéutica.
 • Prevención e promoción da saúde dende a Fisioterapia e o método Pilates.

Visitar web do grupo Healthyfit